DIPLOMATICKÍ PREDSTAVITELIA

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,  mr. sc. Aleksandar Heina

Diplomatickí predstavitelia:
Ljerka Brdovčak, splnomocnená ministerka
Tihana Bohač, druhá tajomníčka