DIPLOMATICKÍ PREDSTAVITELIA

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,  mr. sc. Aleksandar Heina

Diplomatickí predstavitelia:
Ankica Vlašić, splnomocnená ministerka
Tihana Bohač, druhá tajomníčka