Zagreb, 02 júna 2020

Vstup občanov Slovenskej republiky do Chorvátskej republiky

Vláda Chorvátskej republiky na svojom zasadnutí 28. mája 2020 rozhodla, že epidemiologická situácia krajiny je uspokojivá, čo viedlo k prijatiu nových opatrení na normalizáciu života.

Vláda ohlásila zmenu rozhodnutia o dočasnom zákaze prekročenia hranice pre občanov členských štátov EÚ, konkrétne Slovinska, Maďarska, Rakúska, Českej republiky, Slovenska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Poľska a Nemecka. Občania uvedených krajín nebudú musieť pri vstupe do Chorvátska preukázať dôvod vstupu. Vstup bude umožnený za rovnakých podmienok ako pred začiatkom objavenia sa nákazy COVID-19, ale naďalej pod epidemiologickou kontrolou.

Pri vstupe sa zaregistrujú údaje o mieste pobytu, číslo mobilného telefónu a e-mailová adresa pre prípadnú potrebu kontaktovania z epidemiologických dôvodov.

Aby sa znížilo preťaženie na hraničných prechodoch a skrátila sa čakacia doba, odporúča sa, aby cudzí štátni príslušníci odovzdali svoje údaje vopred vyplnením formulára - oznámenie o vstupe, uverejneného na webovej stránke https://entercroatia.mup.hr

Údaje zozbierané prostredníctvom tejto stránky sa pri skenovaní cestovného dokladu načítajú do centrálneho informačného systému pre správu štátnych hraníc a na hraničnom priechode nebude potrebné zastavovanie. Zahraniční občania dostanú na svoj e-mail potvrdenie o prijatom oznámení a všetky potrebné informácie a odporúčania Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia. Tí občania, ktorí tak neurobia, registráciu sú povinní vykonať na hranici.

Od 21. mája 2020 tí zahraniční občania, ktorí majú v úmysle vstúpiť do Chorvátskej republiky, ako aj chorvátski občania, ktorí nemajú trvalý alebo prechodný pobyt v Chorvátskej republike, nájdu odpovede na všetky otázky týkajúce sa vstupu do Chorvátskej republiky na jednom mieste. Vzhľadom na platné obmedzenia v dôsledku potláčania šírenia nákazy COVID-19 a s cieľom rýchlejšie získať relevantné informácie sa často kladené otázky a odpovede týkajúce sa podmienok vstupu do Chorvátskej republiky uverejňujú na oficiálnej webovej stránke Ministerstva vnútra Chorvátskej republiky https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211

Ak nenájdu odpoveď na podmienky vstupu do Chorvátskej republiky medzi odpoveďami na najčastejšie otázky, k dispozícii je online formulár prostredníctvom ktorého môžu občania položiť otázku, aby získali konkrétnu odpoveď na možnosť vstupu do Chorvátskej republiky. Uvedená stránka a online formulár sú v súčasnosti k dispozícii v chorvátčine, angličtine a nemčine a je plánované rozšírenie na ďalšie jazyky. Kontaktná e-mailová adresa je: uzg.covid@mup.hr