Bratislava, 26 septembra 2017

Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky v Bratislave sa zúčastnilo na Európskom dni jazykov

Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky v Slovenskej republike sa už tradične zúčastňuje na Európskom dni jazykov, ktorý sa tohto roku uskutočnil dňa 26. septembra na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Na tomto projekte Európskej komisie väčšinu krajín reprezentujú národné kultúrne inštitúty.

Veľvyslanectvo sa predstavilo so svojím národným stánkom, jazykovým kvízom a vystúpením na hlavnom pódiu. Slovenskí občania, predovšetkým žiaci a študenti, prejavili veľký záujem o náš stánok a rovnako preukázali aj znalosť reálií a zaujímavosti o Chorvátsku v EÚ kvíze. Chorvátsky jazyk bol predstavený aj na hlavnom pódiu v podobe prednesu v podaní žiakov, ktorí sa učia chorvátsky jazyk na Súkromnej slavistickej škole a vždy pekného vystúpenia detského folklórneho súboru “Črip” z Devínskej Novej Vsi.

 Veľvyslanectvo aj tento rok využilo príležitosť a popri chorvátskom jazyku a kultúre propagovalo aj turistický ruch rôznymi brožúrkami a suvenírmi Chorvátskeho turistického združenia, o ktoré je medzi Slovákmi, staršími aj tými mladšími, vždy veľký záujem.