Bratislava, 08 septembra 2017

Podpísané Memorandum o spolupráci medzi Maticou chorvátskou a Maticou slovenskou

Dňa 8. septembra 2017 bolo v Univerzitnej knižnici v Bratislave, v historickej budove uhorsko-chorvátskeho parlamentu, podpísané Memorandum o spolupráci medzi Maticou chorvátskou a Maticou slovenskou. Memorandum je právny rámec spolupráce dvoch Matíc, jedinečných kultúrnych inštitúcií u Slovanov, ktoré sa zaviazali organizovať spoločné podujatia, prehĺbiť vedecké bádania a spopularizovať ich v oboch krajinách, s odporúčaním pre slovenskú a chorvátsku Vládu aby sa matice, ako historicky preverené inštitúcie, stali súčasťou štátnej kultúrnej politiky. Memorandum podpísali predsedovia Matíc pri príležitosti 220. výročia narodenia Štefana Moysesa, velikána slovenskej a chorvátskej histórie. Pri tej príležitosti sa uskutočnila aj slávnostná prezentácia knihy Alojza Jembriha "Tragom života i rada Stjepana Moysesa u Zagrebu (1829.-1851.)" [Po stopách života a diela Štefana Moysesa v Záhrebe (1829 – 1851)], ktorú vydalo Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima v Záhrebe.