Bratislava, 24. travnja 2017.

Predsjednik Hrvatskog sabora Petrov sudjelovao na Konferenciji predsjednika parlamenata država članica EU

Dana 23.-24. travnja 2017. u Bratislavi je održana Konferencija predsjednika parlamenata država članica EU na kojoj je sudjelovao i predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov s izaslanstvom. Konferencija predstavlja završni događaj slovačkog predsjedavanja Vijećem EU te su predsjednik parlamenta Andrej Danko i premijer Robert Fico predstavili postignuća SKPRES, posebice iniciranje diskusije o budućnosti EU27 i snaženje parlamentarne dimenzije. Sudionici konferencije razgovarali su o budućnosti EU kao globalnog igrača u kontekstu aktualnih globalnih izazova i ulozi nacionalnih parlamenata te o približavanju parlamentarnih tema građanima. Predsjednik Hrvatskog sabora Petrov posebice je ukazao na potrebu očuvanja slobode kretanja kao jedne od temeljnih vrijednosti EU jer se rješenje problema ilegalnih migracija i drugih sigurnosnih ugroza ne može postići samo jačanjem vanjskih granica Schengena nego  ciljanom i selektivnom kontrolom na granicama EU.