Bratislava, 02. lipnja 2020.

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor – objava biračima

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU/AKTIVNU REGISTRACIJU BIRAČA

ZA GLASOVANJE U INOZEMSTVU ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

 

Predsjednik Republike Hrvatske je 20. svibnja 2020. donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Izbori na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održat će se u nedjelju 5. srpnja 2020. Izbori na biračkim mjestima u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu održat će se u subotu 4. srpnja i nedjelju 5. srpnja 2020.

Hrvatski državljani koji privremeno ili stalno borave u Slovačkoj Republici moći će glasovati na biračkom mjestu u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bratislavi, na adresi Mišíkova 21, 811 06 Bratislava u subotu 4. srpnja 2020. i nedjelju 5. srpnja 2020. u vremenu od 7:00 do 19:00 sati.

Obavještavaju se birači da mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju. Rok za podnošenje zahtjeva istječe u srijedu 24. lipnja 2020.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/

Nadležna upravna tijela županija odnosno Grada Zagreba koja vode registar birača objavit će vrijeme, mjesto i način rada radi podnošenja zahtjeva za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača te radi zaprimanja zahtjeva za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta.

Pozivaju se birači, pripadnici nacionalnih manjina, koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim upravnim tijelom županije odnosno Grada Zagreba koje vodi registar birača. Podsjećamo birače da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti, osim onih koji nisu upisani u registar birača.

Hrvatski državljani koji žele glasovati u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bratislavi trebaju obaviti PRETHODNU ili AKTIVNU registraciju, ovisno o tome imaju li ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

 

Rok za podnošenje zahtjeva istječe u srijedu 24. lipnja 2020.

 

Pozivamo Vas da prije podnošenja zahtjeva za prethodnu/aktivnu registraciju provjerite imate li prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu uvidom u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/

 

I. BIRAČI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

1. Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora neće biti u mjestu svog prebivališta mogu zatražiti:

a) PRIVREMENI UPIS – ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj izvan mjesta svog prebivališta. Zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta birači mogu podnijeti nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača, neovisno o mjestu upisa u registar birača.

Birači koji su zatražili privremeni upis izvan mjesta prebivališta glasuju za svoju izbornu jedinicu, a moći će glasovati samo na biračkom mjestu koje će odrediti nadležno izborno povjerenstvo za privremeno upisane birače.

b) PRETHODNU REGISTRACIJU – ako žele glasovati u inozemstvu. Hrvatski državljani koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u Slovačkoj Republici, trebaju Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bratislavi podnijeti ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU birača.

2. Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora će se zateći izvan mjesta svog prebivališta ili u inozemstvu mogu iznimno zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta s naznakom mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i konzularnog područja na kojem će se zateći na dan izbora, temeljem koje će moći glasovati.

Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta birači podnose nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača prema mjestu svog prebivališta.

 

II. BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj moraju biti AKTIVNO REGISTRIRANI.

a) Birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju već će se po službenoj dužnosti aktivno registrirati za državu i konzularno područje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici.

Birači koji će se na dan održavanja izbora nalaziti na području druge diplomatske misije ili konzularnog ureda u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj ili imaju prijavljeno prebivalište na adresi različitoj od navedene u osobnoj iskaznici s inozemnom adresom, moraju podnijeti zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.

Birači koji ne promijene mjesto aktivne registracije moći će glasovati samo u mjestu gdje je već aktivno registriran po službenoj dužnosti za državu i konzularno područje prema inozemnoj adresi navedenoj u osobnoj iskaznici.

b) Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za aktivnu registraciju birači koji žele glasovati u Slovačkoj Republici mogu podnijeti Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bratislavi, ili nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača ako će se na dan održavanja izbora nalaziti u Republici Hrvatskoj.

Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr dostupni su svi obrasci zahtjeva te podaci o adresama nadležnih ureda.

 

III. e-Građani – Birači koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu i aktivnu registraciju te izmjene istih zahtjeva putem sustava e-Građani.

 

IV. IZDAVANJE POTVRDE ZA GLASOVANJE NA DAN ODRŽAVANJA IZBORA

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom koju izdaje Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici.

Skreće se pozornost biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj da samo birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača i nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.

 

V. Zahtjev za PRETHODNU ili AKTIVNU registraciju birača moguće je podnijeti Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bratislavi na jedan od sljedećih načina:

  • osobno ili poštom na adresi Veleposlanstva: Mišíkova 21, 811 06 Bratislava
  • na email: vrhbrat@mvep.hr

 

Rok za podnošenje zahtjeva istječe u srijedu 24. lipnja 2020.

 

Prilikom slanja zahtjeva za PRETHODNU ili AKTIVNU registraciju birača, uz ispunjeni obrazac zahtjeva, obvezno je priložiti i presliku važeće identifikacijske isprave - putovnice ili osobne iskaznice RH.

Za više informacija možete se obratiti Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bratislavi na broj telefona: 00 421 2 5720 2090 ili na e-mail: vrhbrat@mvep.hr

 

U prilogu ove obavijesti nalaze se sljedeći obrasci:

  • Zahtjev za aktivnu registraciju
  • Zahtjev za prethodnu registraciju
  • Zahtjev za odustanak od aktivne registracije
  • Zahtjev za odustanak od prethodne registracije
  • Zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije
  • Zahtjev za promjenu mjesta prethodne registracije

 

Više informacija o održavanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor moguće je pronaći na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva: www.izbori.hr i Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/

 

ZAHTJEV ZA  AKTIVNU REGISTRACIJU

ZAHTJEV ZA  PRETHODNU REGISTRACIJU

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE