Članovi misije

Izvanredni i opunomoćeni veleposlanik  mr. sc. Aleksandar Heina

Diplomatsko osoblje:
Ankica Vlašić, opunomoćeni ministar
Tihana Bohač, drugi tajnik